Spiseforstyrrelser

Liviglaede.dk Terapi og Selvudvikling ved psykolog og psykoterapeut Vivian Warnke DalgasSpiseforstyrrelser.


 

Spiseforstyrrelser er gennem de sidste årtier blevet et stadigt mere udbredt problem.

Det medfører stor lidelse for det menneske, som er ramt – og det skaber ofte også angst, usikkerhed og hjælpeløshed for de pårørende, som er involverede.


Måden vi nærer os selv på afspejler vores forhold til os selv.

Den måde vi nærer, eller ikke nærer, os selv på fysisk afspejler vores forhold til det, at nære os selv følelsesmæssigt.

Der ligger ofte  svære følelser under det der - i det ydre, fysiske liv – viser sig som en spiseforstyrrelse.

Der kan ligge følelser af pres, usikkerhed, mindreværd, tomhed, angst, savn, længsel, vrede, forsømthed, manglende omsorg og kærlighed, og selvhad.

Selvom det individuelle arbejde med spiseforstyrrelser er forskelligt fra menneske til menneske, så er der alligevel nogle bestemte temaer, der viser sig som gennemgående.  Nogle af disse kerneområder er, i min erfaring, blandt andet det at arbejde med erkendelsen af egne behov – både fysiske og følelsesmæssige behov.


Temaet om at rumme og respektere sin kvindelighed med både sensualitet, sanselighed, tiltrækningskraft og selvstændighed er også et tema for mange kvinder, der lider af spiseforstyrrelser.


Jeg har selv lidt af bulimi i 15 år. Det er lykkedes mig at arbejde mig igennem, og fri af,  spiseforstyrrelsen for ca 13 år siden.

 


Jeg arbejder fortrinsvist psykoterapeutisk med inddragelse af kropslige, meditative og kreative øvelser.


Se evt. også min anden hjemmeside på: www.psykolog-randers.dk

 Cand. psych. og psykoterapeut - Vivian Warnke Dalgas - Ceciliesminde 13 - Romalt - 8960 Randers S.Ø. - Tlf. 87381428 Mail: vivian@dalgas.com