Parforhold


For one human being to love another: that is perhaps the most difficult of our tasks; the ultimate, the last test and proof, the work for which all other work is but preparation. R.M. Rilke


Parforhold og Parterapi.


Frustration, sorg, fortvivlelse, vrede og magtesløshed er nogle af de reaktioner, vi kan opleve, når kommunikationen i parforholdet mislykkes gang efter gang.

Et parforhold kan trække dybe og smertelige problematikker frem i os - og vi kan have brug for at få hjælp og støtte til forstå de vanskeligheder, vi oplever.


Ubevidste og uforløste mønstre.

Når vi finder sammen som par sker der ofte det at gamle, uforløste og måske uopdagede mønstre fra vores barndom bliver genaktiveret i samværet med den anden. Disse mønstre har vi brug for at opdage og genkende, så vi kan forløse dem på sigt. 

Uanset hvilke mønstre der er gældende i det enkelt parforhold, så handler det om at kaste lys på de holdninger, overbevisninger, krav, gamle erfaringer og forventninger, som vi bærer med os – og som forhindrer, at vi kan være åbent og følsomt til stede sammen med vores partner.


Kommunikationen er altafgørende.

Parterapi, som jeg arbejder med det, vil altid først og fremmest handle om, at jeg forsøger at hjælpe jer med at finde vej ind i en mere konstruktiv kommunikation med hinanden.

Ofte vil der være forskelle kønnene i mellem, således at der kan være forskellige behov og forskellige måder at kommunikere med hinanden på.

Disse forskelle vil jeg bestræbe mig på, at være med til at kaste lys ind i, sådan at forståelsen mellem jer, som mand og kvinde, og som individer fordybes.